Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

CHO TA THÊM YÊU MẾN BÍ TÍCH HÒA GIẢI - NGÀY 2. BÍ TÍCH HÒA GIẢI LÀ CHỮA LÀNH VÀ PHỤC HỒI

“Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần… Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9, 12-13) Quả thế, Người đến để kêu gọi người tội lỗi. Vậy, liệu chúng ta có dám tự tin khẳng định rằng: Tôi hoàn toàn trong sạch, không vướng chút tội nhơ? Chính khi phạm tội, con người chống lại chính mình, làm tổn thương phẩm giá con người và làm biến dạng hình ảnh tự thuở tạo thành – con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa (St 1, 26). Cách minh nhiên, tội lỗi tạo ra vô vàn đau khổ và bệnh tật cả thể xác lẫn tâm hồn. Tội lỗi gây nên vô vàn vết thương và đôi khi, con người ta mang theo những vết thương ấy đến cuối đời – những vết thương mãi chẳng thể được chữa lành cách tận căn nếu không được chữa lành bởi chính Thiên Chúa. Dẫu tội lỗi làm tổn thương mối tương quan của con người với Thiên Chúa, nhưng “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Tội lỗi không khiến Thiên Chúa ngừng yêu thương hay khước từ con cái Ngài – chính từng con người

Bài đăng mới nhất

CHO TA THÊM YÊU MẾN BÍ TÍCH HÒA GIẢI - NGÀY 1. TỘI LỖI LÀ NGOẢNH MẶT ĐI VỚI TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Tham dự Thánh lễ Chúa Nhật là một trách nhiệm, đòi buộc nặng nề?

THÂN XÁC, NGÔN NGỮ VÀ TÀI SẢN – NHỮNG ĐIỀU GÓP PHẦN LÀM NÊN PHẨM GIÁ CON NGƯỜI

Chúng ta có đang lắng nghe Lời Chúa cách thực sự?

Hãy đến mà xem (Ga 1, 39)

Lời Chúa: Thứ Năm tuần 29 Thường niên (Lc 12, 49-53)