Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

Thiên Chúa (Thượng Đế) mà chết được ư?

THIÊN CHÚA CHẾT Thượng Ðế mà chết được ư? Nếu Người có thể sống cuộc đời loài người thì cũng có thể chết với cái chết loài người. Chết là hành động của chủ thể: tôi chết, chứ không phải chỉ một mình xác tôi chết. Thế nên, nếu Ðức Giêsu là Ngôi Lời nhập thể và Ngài đã chết, tất có thể nói là Ngôi Lời đã chết. Ðây là khía cạnh u uẩn nhất trong mầu nhiệm cuộc tử nạn. Trong cuộc tranh luận về thần tính của Ðức Kitô, các Giáo phụ đã dùng đến cách nói: “Một Vị của Tam Vị đã bị đóng đinh,” tức muốn nói là một Ngôi Vị trong Thiên Chúa Ba Ngôi đã chết trên thập giá. Qua sự kiện này, toàn năng tính và toàn ái tính của Thiên Chúa tỏ lộ rõ: Người có thể chết đi, và đã chịu chết vì những tạo vật bất nhẫn vô ơn. Thánh Inhaxiô Antiôkia viết: “Trong thời Phongxiô Philatô và Hêrôđê tiểu vương cầm quyền, Con Thiên Chúa đã thật sự bị đóng đinh trong xác thể vì chúng ta”. Và thánh Êphrem nhận định rằng: “Hiện nay, có kẻ nói chỉ một mình thể xác đã bị treo trên thập giá. Không; tôi tin vững là Ðấng thần-nh

Bài đăng mới nhất

Ngày sẽ khác nếu ta nhớ đến Chúa trên hết mọi sự

Hãy tập sống tình yêu như Thầy đã yêu

Hãy vững tin vào Thiên Chúa, Thiên Chúa không chậm trễ bao giờ.

Mẹ Maria đã chống lại Satan bằng cách nói, "Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói".

Abba! Cha ơi! (Mc 14, 36)

BẤT KỲ ĐIỀU GÌ NẾU KHÔNG CÓ ĐỨC MẾN THÌ CŨNG "CHẲNG ÍCH GÌ CHO TÔI" (1 Cr 13, 3)

VÍ NHƯ SMARTPHONE CẦN SẠC PIN MỖI NGÀY MỘT LẦN, ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG NGƯỜI KITÔ HỮU CŨNG CẦN ĐƯỢC DƯỠNG NUÔI NHƯ THẾ

CHƯA ĐẦY 31 NGÀY NỮA THÔI CHUYẾN BAY 2022 CỦA TA SẼ ĐÁP CÁNH

CHO TA THÊM YÊU MẾN BÍ TÍCH HÒA GIẢI - NGÀY 2. BÍ TÍCH HÒA GIẢI LÀ CHỮA LÀNH VÀ PHỤC HỒI

CHO TA THÊM YÊU MẾN BÍ TÍCH HÒA GIẢI - NGÀY 1. TỘI LỖI LÀ NGOẢNH MẶT ĐI VỚI TÌNH YÊU THIÊN CHÚA